AURELIUS GOLF PARK DUDINCE (adventure golf)

Miesto realizácie: Dudince, okres Krupina
Investor: Hotel Hviezda, s.r.o, Dudince
Celková plocha ihriska: 3000 m2
Typ ihriska: Adventure golf
Počet jamiek: 18,PAR ihriska: 36
Typ greenu: Suchý green
Zaznamenávanie skóre: Elektronickým čipom
Plocha jamiek: 550 m2
Plocha chodníkov: 320 m2
Vodná plocha: 250 m2
Plocha výsadby: 830 m2
Nová trávnatá plocha: 800 m2
Iné plochy: 250 m2
Doba realizácie: 8 týždňov 
Certifikát: ADVENTURE GOLF NETWORK

AURELIUS GOLF PARK DUDINCE (adventure golf)

Miesto realizácie: Dudince, okres Krupina
Investor: Hotel Hviezda, s.r.o, Dudince
Celková plocha ihriska: 3000 m2
Typ ihriska: Adventure golf
Počet jamiek: 18,PAR ihriska: 36
Typ greenu: Suchý green
Zaznamenávanie skóre: Elektronickým čipom
Plocha jamiek: 550 m2
Plocha chodníkov: 320 m2
Vodná plocha: 250 m2
Plocha výsadby: 830 m2
Nová trávnatá plocha: 800 m2
Iné plochy: 250 m2
Doba realizácie: 8 týždňov 
Certifikát: ADVENTURE GOLF NETWORK