Adventure golf Kaskády Hotel Kaskády-Sielnica

Miesto realizácie: Sielnica, okres Zvolen
Investor: Hotel Kaskády, BAD, s.r.o.
Celková plocha ihriska: 2400 m2
Typ ihriska: Adventure golf
Počet jamiek: 18,PAR ihriska: 36
Typ greenu: Tvrdý green
Zaznamenávanie skóre: Elektronickým čipom
Plocha jamiek: 750 m2
Plocha chodníkov: 350 m2
Vodná plocha: 200 m2
Plocha výsadby: 1200 m2
Nová trávnatá plocha: 300 m2
Iné plochy: 150 m2
Doba realizácie: 12 týždňov 
Certifikát:ADVENTURE GOLF NETWORK

Adventure golf Kaskády Hotel Kaskády-Sielnica

Miesto realizácie: Sielnica, okres Zvolen
Investor: Hotel Kaskády, BAD, s.r.o.
Celková plocha ihriska: 2400 m2
Typ ihriska: Adventure golf
Počet jamiek: 18,PAR ihriska: 36
Typ greenu: Tvrdý green
Zaznamenávanie skóre: Elektronickým čipom
Plocha jamiek: 750 m2
Plocha chodníkov: 350 m2
Vodná plocha: 200 m2
Plocha výsadby: 1200 m2
Nová trávnatá plocha: 300 m2
Iné plochy: 150 m2
Doba realizácie: 12 týždňov 
Certifikát:ADVENTURE GOLF NETWORK