Sitno Adventure golf – Vyhne (adventure golf)

Miesto realizácie: Vyhne, okr: Žiar n/Hr. 
Investor: ASPECT Vyhne, a.s.
Typ ihriska: Adventure golf
Počet jamiek: 18
Zaznamenávanie skóre: Score Card
Plocha jamiek: 535 m2
Plocha chodníkov: 500 m2
Vodná plocha: 0 m2
Plocha výsadby: 1650 m2
Nová trávnatá plocha: 350 m2
Iné plochy: 465 m2
Doba realizácie: 12 týždňov
Projektovaná vyťaženosť a návratnosť: – pri dĺžke sezóny a 9% vyťaženosti je návratnosť investícia do 2,3 roka
Typ greenu: Suchý green
PAR ihriska: 36
Odovzdanie do prevádzky: Júl 2014
Certifikát: ADVENTURE GOLF NETWORK.

Sitno Adventure golf – Vyhne (adventure golf)

Miesto realizácie: Vyhne, okr: Žiar n/Hr. 
Investor: ASPECT Vyhne, a.s.
Typ ihriska: Adventure golf
Počet jamiek: 18
Zaznamenávanie skóre: Score Card
Plocha jamiek: 535 m2
Plocha chodníkov: 500 m2
Vodná plocha: 0 m2
Plocha výsadby: 1650 m2
Nová trávnatá plocha: 350 m2
Iné plochy: 465 m2
Doba realizácie: 12 týždňov
Projektovaná vyťaženosť a návratnosť: – pri dĺžke sezóny a 9% vyťaženosti je návratnosť investícia do 2,3 roka
Typ greenu: Suchý green
PAR ihriska: 36
Odovzdanie do prevádzky: Júl 2014
Certifikát: ADVENTURE GOLF NETWORK.